Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa wewnątrz organizacji – nowe obowiązki dla przedsiębiorców  i instytucji; jak wdrożyć system aby wspierał właścicieli, zarząd i radę nadzorczą

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz

Praktyczny warsztat dedykowany osobom zarządzającym w firmie, dyrektorom działu HR i Compliance Officerom.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • kto i od kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia w ramach organizacji wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie są konsekwencje braku wprowadzenia procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie procedury zgłaszania nieprawidłowości w ramach organizacji;
 • jak powinien wyglądać system zgłaszania nieprawidłowości;
 • jak przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające;
 • kto to jest sygnalista i z jakiej ochrony korzysta;

Marzena Rosler – Borakiewicz
Radca Prawny 

Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.

Twoja firma to złożony organizm charakteryzujący się pewną dynamiką, a podnoszenie jego efektywności jest nieustannym procesem. Warto jednak zadbać o podstawy jej funkcjonowania jakimi jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Dlatego zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których przekażemy potrzebną wiedzę do reorganizacji Twojego biznesu i pokonania barier, które hamują jego rozwój.

W ramach tego modułu dowiesz się:
 • co powinieneś wziąć pod uwagę wybierając formę prawną dla swojego biznesu;
 • jakie ograniczenia i zagrożenia niesie ze sobą prowadzenie firmy w konkretnej formie; co możesz zyskać zmieniając formę prowadzenia swojego biznesu;
 • jak zbudować właściwe ramy prawne i podatkowe dla własnej firmy;
 • jakie są możliwości w zakresie przekształcenia firmy już istniejącej w optymalną strukturę; w jaki sposób sprawnie zreorganizować biznes bez strat i bałaganu;
 • jakie rozwiązania prawne i podatkowe są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców;

Na przykładach przeanalizujemy możliwe scenariusze i najoptymalniejsze rozwiązania.

Praktyczny warsztat dedykowany osobom zarządzającym w firmie, dyrektorom działu HR i Compliance Officerom.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • kto i od kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia w ramach organizacji wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie są konsekwencje braku wprowadzenia procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie procedury zgłaszania nieprawidłowości w ramach organizacji;
 • jak powinien wyglądać system zgłaszania nieprawidłowości;
 • jak przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające;
  kto to jest sygnalista i z jakiej ochrony korzysta;

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na możliwe problemy płynnościowe.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak utrzymać płynność finansową twojej firmy, niezależnie od jej rozmiaru;
 • jak przewidzieć i zidentyfikować zaburzenie płynności finansowej i zagrożenie niewypłacalnością;
  kiedy należy podjąć działania restrukturyzacyjne;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji należności;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • jakie korzyści niesie ze sobą restrukturyzacja należności w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych;
 • jak zachować swój biznes i kontynuować działalność pomimo trudności finansowych;
  czym różni się restrukturyzacja od upadłości

W oparciu o konkretne przypadki i doświadczenia firm, dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania w takiej sytuacji.

Podczas webinaru prelegenci opowiedzą kiedy i jak reagować na niepokojące sygnały oraz przedstawią skuteczne działania naprawcze.

Ze szkolenia wyjdziesz z praktyczną wiedzą w zakresie dostępnych narzędzi w sytuacji rosnących zobowiązań i spadających przychodów.

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na możliwe problemy płynnościowe.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak utrzymać płynność finansową twojej firmy, niezależnie od jej rozmiaru;
 • jak przewidzieć i zidentyfikować zaburzenie płynności finansowej i zagrożenie niewypłacalnością;
 • kiedy należy podjąć działania restrukturyzacyjne;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji należności;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • jakie korzyści niesie ze sobą restrukturyzacja należności w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych;
 • jak zachować swój biznes i kontynuować działalność pomimo trudności finansowych;
  czym różni się restrukturyzacja od upadłości

W oparciu o konkretne przypadki i doświadczenia firm, dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania w takiej sytuacji.

Podczas webinaru prelegenci opowiedzą kiedy i jak reagować na niepokojące sygnały oraz przedstawią skuteczne działania naprawcze.
Ze szkolenia wyjdziesz z praktyczną wiedzą w zakresie dostępnych narzędzi w sytuacji rosnących zobowiązań i spadających przychodów.

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym w firmie, dotyczące zakresu i sposobu kontroli środków uzyskanych przez firmy z tarcz pomocowych – tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej PFR.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak zweryfikować prawidłowość rozliczeń i dokumentacji dla poszczególnych instrumentów pomocowych;
  kto i do kiedy może skontrolować wykorzystanie środków pomocowych;
 • jak przygotować się do kontroli sposobu wydatkowania środków pomocowych i na co trzeba zwrócić uwagę podczas kontroli;
 • jakie są najczęstsze problemy przedsiębiorców z rozliczeniem środków pomocowych związanych z COVID-19;
 • jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości wydatkowania środków pomocowych związanych z COVID-19;;
 • jakie są wyniki aktualnie prowadzonych kontroli i audytów, na co organy kontrolne zwracają uwagę, jakie branże i które wydatki są najczęściej kontrolowane.

Omówione zostaną obszary ryzyk oraz sposoby na ich ograniczenie, a także zakres i formy kontroli przedsiębiorców związane z otrzymanymi w ramach tarcz środkami.

W trakcie tego modułu zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.: zakresu i sposobu kontroli otrzymanego dofinansowania ze wszystkich tarcz pomocowych, potencjalnych ryzyk, kwestionowanych obszarów ewentualnych błędów w dokumentacji, a ponadto sytuacji przedsiębiorców, którzy otrzymali wezwania do zwrotu otrzymanych pomocy.

Skupimy się na tym, aby wyjaśnić Ci, jak przygotować się na rozliczenie oraz jak zabezpieczyć własny interes w przypadku kontroli.

Marta Romańska
Radca Prawny

W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo. Następnie w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Jakub Jankowiak
Aplikant radcowski

Posiada doświadczenie w szczególności w zakresie problematyk: korporacyjnej (m.in. ładu i sporów korporacyjnych), optymalizacji procesów inwestycyjnych, sporządzania umów gospodarczych, rachunkowej, nieuczciwej konkurencji oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Piotr Kempiński
Aplikant radcowski

Prawnik, który posiada spore doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań
restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo
spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego. Jest również pasjonatem historii i teorii
ekonomii.

dr Piotr Karlik
Adwokat

W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance.

Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji. 

Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Redaktor serwisu bialekolnierzyki.pl

Grzegorz Dudczak
Radca Prawny

Widzi więcej. Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. 

Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji.

Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.

dr Anna Wilińska – Zelek
Adwokat

Specjalistka z zakresu nowych technologii/IT, prawa mediów i własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Regularnie publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, a także występuje w trakcie konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Laureatka Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz Konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne. Kierowała 3 grantami badawczymi, brała udział w 5 grantach badawczych oraz inkubowała innowację społeczną, finansowaną w ramach POWER 2014-2020. Prace badawcze w ramach grantów realizowała na terenie Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, Institute of Advanced Legal Studies (University of London).

Redaktorka serwisu prawnego o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej): filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie

Przemysław Szmidt
Adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego. Od początku działalności adwokackiej przedmiotem jego szczególnej uwagi i zainteresowania są procesy dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu w związku z niewypłacalnością spółki. Autor przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej obejmującej problematykę odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o. o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.

Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym oraz redaktorem bloga strategieprocesowe.pl.

Marzena Rosler – Borakiewicz
Radca Prawny

Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.